Akıllı Baret Nedir?

Akıllı Baret ile baretin gerekli alanlarda ve gerekli zamanlarda kullanılıp kullanılmadığı raporlanarak iş güvenliği uzmanları yada şirket yetkilileri tarafından anlık olarak masaüstü,web ve mobil ortamlarda görüntülenebiliyor.

Bu sayede akıllı baret ile donatılan fabrika ve madencilik gibi alanlarda oto kontrol mekanizması oluşuyor ve iş güvenliği sağlanırken işçi sağlığı da korunuyor.

Akıllı baretler her bir işçi için ayrı ayrı üretilir ve kontrol sistemi işletmelere özel olarak geliştirilir. 


Akıllı Baret Neden Gereklidir?

Dünya genelinde fabrika,maden,inşaat gibi alanlarda kullanım zorunluluğu bulunan kişisel koruyucular bulunmaktadır ve en çok kullanılan kişisel koruyucu barettir.Baret işçilerin güvenlikleri için önemli bir yer teşkil etmektedir.Devletler iş güvenliği ve işçi sağlığıyla ilgili yasa ve kanunlar çıkarmışlardır. Ülkemizde 4857 numaralı iş sağlığı ve iş güvenliği kanunun 77.maddesi ve 6331 numaralı iş sağlığı ve iş güvenliği kanunun 19.maddesi ile bu konuya verilen önem anlaşılmaktadır.

Ülkemiz iş kazalarında Avrupa'da 1. Dünya'da ise 3.sıradadır.Yaşanan iş kazalarının yüzde 7'si ölümle sonuçlanmaktadır.Bu rakamlardan anlaşılacağı gibi ülkemizde iş güvenliği ve işçi sağlığı oldukça düşüktür. Ölümler genellikle baret kullanılmamasından kaynaklanmaktadır.Bu nedenle akıllı baret kontrol sistemi gereklidir.


Akıllı Baret'in Faydaları Nelerdir?

 • İşçilerin baret kullanıp kullanmadıkları tespit edilir.
 • Mesai saatleri içerisinde geçen zamanın verimli kullanılıp kullanılmadığı tespit edilir.
 • Kayıp zamanlar tespit edilerek işletmelerin bu zamanı kullanılması sağlanır.
 • İş verimliliği artar.
 • İşletmeler rekabetin yoğun yaşandığı pazarlarda daha etkin olma şansı yakalar.
 • İşçilerin görev yerlerinde olup olmadıkları tespit edilir.
 • Geliştirdiğimiz mobil,web ve masaüstü programlarla baret kullanım bilgileri anlık raporlanarak iş güvenliği uzmanlarına ve üst yönetime iletilir.
 • İş kazalarına anlık müdahale yapılabilir.
 • İş güvenliği ve işçi sağlığı korunurken işletmelerin kazalardan oluşacak mağduriyetleri de en aza iner.
 • İşletmelerde işçilere verilen önem hissettirilir ve kendilerini güvende hissetmeleri sağlanır.
 • İş yerlerindeki riskler tamamen ortadan kalkar ya da zararları en aza iner.
 • Çalışma koşullarının olumsuz etkilerinden işçiler korunur.

Akıllı Baret'in İşverene Faydaları Nelerdir?

Akıllı baret kullanan işletmelerde;

•İş gücü kaybının,

•Üretim kaybının,

•Mahkeme giderlerinin,

•İş kazası anında yapılan ilk yardım masraflarının,

•Kazazedeye ödenen geçici ve sürekli iş göremezlik ödeneklerinin,

•Kazazedeye veya ailesine ödenen tazminatların,

•Ölümlü iş kazalarında uygulanacak cezai hükümlerin bedellerin.

•Siparişlerin gecikmesinden doğan kayıpların,

•Üst makam ve hükümetçe yapılan soruşturma masraflarının,

ve en önemlisi Ülke ekonomisinin uğradığı kayıpların ve CAN KAYBININ önüne geçilmektedir


Akıllı Baret'in İşçilere Faydaları Nelerdir?

Akıllı baret kullanan işçiler;

•Can güvenliklerinin korunduğunu bilirler.

•Olası bir iş kazası anında anılık müdahale edilmesini sağlanır.

•Mesai saatleri raporlanarak fazla mesai ücretlerini talep ederler.

•Sigortasız çalışmanın önüne geçilir.